Aleksa Popović

Алекса Поповић

Био је један од познатијих устанички вођа током оба устанка против турске власти и командант Ужичке нахије. Рођен је у селу Субјел у другој половини 18. века.