Zgrada Sreskog načelstva

Зграда Среског начелства у Косјерићу

Зграда је подигнута 1873. године и представља непокретно културно добро под категоријом – споменик културе.
У њој су биле смештене канцеларије Среза Црногорског до 1955. године. Зграда  се налазила у некадашњем центру насеља, на тада важном путу који је водио од Ваљева према Ужицу.