praistorijske humke

Праисторијске хумке

Хумке чине основну и најбројнију групу налазишта металног доба. Највише су везане за период бронзаног доба и гвозденог доба. Најпознатији локалитети су у: Скакавцима, Ражани, Мрчићима и Годљеву.