praistorijske humke

Праисторијске хумке

Хумке чине основну и најбројнију групу налазишта металног доба. Највише су везане за период бронзаног доба и гвозденог доба. Најпознатији локалитети су у: Скакавцима, Ражани, Мрчићима и Годљеву.

Tvrđava Zlostup Paramun

Тврђава Злоступ

Рушевине утврђења налазе се код села Тубићи у близини реке Скрапеж, око 4 километра јужно од Косјерића. Добрим делом је разрушена, али се на основу видних остатака може грубо реконструисати њен некадашњи изглед.
Локални народ рушевине једне грађевине која се налази јужно од тврђаве идентификује са црквом, а на простору истог места налазе се три некрополе.