Zgrada Sreskog načelstva

Зграда Среског начелства у Косјерићу

Зграда је подигнута 1873. године и представља непокретно културно добро под категоријом – споменик културе.
У њој су биле смештене канцеларије Среза Црногорског до 1955. године. Зграда  се налазила у некадашњем центру насеља, на тада важном путу који је водио од Ваљева према Ужицу.

Stari Han

Стари хан у Косјерићу

Хан је подигнут 1854. године и представља непокретно културно добро под категоријом – споменик културе.
Антоније Радојевић, трговац и старешина канцеларије среза црногорског подигао је путничку механу звану хан. Хан је служио за прихватање путника и трговаца који су пролазили кроз Косјерић. У приземљу имао је простор за коње и робу, а на спрату се налазила механа, собе за госте и домаћина.