Aleksa Popović

Алекса Поповић

Био је један од познатијих устанички вођа током оба устанка против турске власти и командант Ужичке нахије. Рођен је у селу Субјел у другој половини 18. века.

Stari Han

Стари хан у Косјерићу

Хан је подигнут 1854. године и представља непокретно културно добро под категоријом – споменик културе.
Антоније Радојевић, трговац и старешина канцеларије среза црногорског подигао је путничку механу звану хан. Хан је служио за прихватање путника и трговаца који су пролазили кроз Косјерић. У приземљу имао је простор за коње и робу, а на спрату се налазила механа, собе за госте и домаћина.