Праисторијске хумке

Северно од Ужица, са везом преко Карана, Луновог Села и Рибашевине формира се велики комплекс праисторијских хумки груписаних по селима око Косјерића: Парамуну, Годљеву, Сечој Реци, Мрчићима, Ражани, Скакавцима и Мионици. Оне географски и културно гравитирају групацији хумки у ваљевском крају и комплексу Белотић-Шумар.

Скакавци

Хумка у Скакавцима откривена је 1976. године, на локацији Барице, пречника 22 и висине 2,09 метара. Датира из периода краја бронзаног доба (период Бронза Д и Халштат А). Налази се у крају који је познат по бројним праисторијским хумкама, узевши у обзир близину осталих, у оближњим селима (хумке у Ражани и Мрчићима удаљене су од ње свега 4-5 километара). Имала је два периферна и два централна гроба. У њима је пронађено неколико бронзаних прстена и плочица од врло танког лима, највероватније део дијадеме, затим наруквица отворених крајева и једна дијадема од бронзане жице.

Мрчићи

Хумка у Мрчићима откривена је 1975. године. По својој конструкцији и димензијама слична је оној у Скакавцима, а датирана је на нешто старију подфазу бронзаног доба. Димензије су јој 2,05 са 1,50 метара. У гробној јами пронађено је дванаест бронзаних ноперинга и остаци од најмање два керамичка суда грубе израде.

Ражана

Хумка у Ражани откривена је 1953. године, земљано-камене је конструкције, пречника до 20 и висине до 2 метра. Датирана је на период гвозденог доба. Има неколико ратничких гробова, карактеристичних за простор који су насељавали Илири. Пронађени су криви ножеви, двојна гвоздена секира, дужа или краћа копља, и доста лоше очувани мачеви, затим орнаментисана здела од урни. Пронађен је и бронзани шлем грчко-илирског типа са заштитним деловима за образ, произашао из коринтског типа шлема, израђен у грчким радионицама за илирско становништво у унутрашњости Балкана. М. Зотовић га је датирао на 5. век пре н. е. Хумка 1 је највећих димензија и имала је функцију спалишта а служила је и за друге врсте сложеног погребног ритуала.

Годљево

Хумка у Годљеву откривена је случајно 1966. године од стране власника парцеле приликом обраде. Датирана је на период гвозденог доба. Пронађено је укупно 33 предмета, из претежно женских скелетних гробова. Претежно су то фибуле, бронзани привесци, наруквице од бронзане траке и лима. Такође се претпоставља да је из периода 5. века пре н. е.

Претходни чланак:

Следећи чланак:

Оставите коментар