Новости

Aleksa Popović

Алекса Поповић

Био је један од познатијих устанички вођа током оба устанка против турске власти и командант Ужичке нахије. Рођен је у селу Субјел у другој половини 18. века.

praistorijske humke

Праисторијске хумке

Хумке чине основну и најбројнију групу налазишта металног доба. Највише су везане за период бронзаног доба и гвозденог доба. Најпознатији локалитети су у: Скакавцима, Ражани, Мрчићима и Годљеву.

Tvrđava Zlostup Paramun

Тврђава Злоступ

Рушевине утврђења налазе се код села Тубићи у близини реке Скрапеж, око 4 километра јужно од Косјерића. Добрим делом је разрушена, али се на основу видних остатака може грубо реконструисати њен некадашњи изглед.
Локални народ рушевине једне грађевине која се налази јужно од тврђаве идентификује са црквом, а на простору истог места налазе се три некрополе.

Sreten Marić

Сретен Марић

Био је есејиста, преводилац и професор светске књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду. Највећи део живота провео је живећи у Србији и Француској.
Рођен је 1903. године у селу Субјел.

Milovan Vitezović

Милован Витезовић

Писац и професор универзитета. Ствара и ради у Београду. Пише: песме, романе, есеје, критике, афоризме, филмске и ТВ сценарије.
Рођен је у селу Бјелоперица 1944. године.

Zgrada Sreskog načelstva

Зграда Среског начелства у Косјерићу

Зграда је подигнута 1873. године и представља непокретно културно добро под категоријом – споменик културе.
У њој су биле смештене канцеларије Среза Црногорског до 1955. године. Зграда  се налазила у некадашњем центру насеља, на тада важном путу који је водио од Ваљева према Ужицу.