Прошлост

Основни преглед

Простор косјерског краја има богат историјат који сеже у далеки временски период. У овом поглављу дат је преглед најосновнијих историјских чињеница са кратким прегледом најзначајнијих догађаја пошто се посебно поглавље веб-сајта бави личностима, грађевинама, предметима и споменицима. Описани су само најосновнији догађаји специфично битни за овај простор без већег залажења у опште историјске процесе и оне које се тичу историје Србије.

Обрађени су различити периоди прошлости: праисторија, са главним фокусом на брозано и гвоздено доба; античко доба, највише везано за период римског освајања ових простора; средњи век, за временски период од 13. века до пада српске државе под турску власт; затим, период турске окупације и устанака против турске власти; кнежевина и краљевина Србија, са својим крупним променама које су довеле до развоја друштва и државности Србије; Балкански ратови и Први светски рат, прекретница у новијој историји која је имала велики значај народног јединства и пожртвованости; Међуратни период, везан за обнову и развој нове јужнословенске државе; Други светски рат, најкрвавији пример братоубилачког рата на овим просторима, који је засенио борбу против Немаца; период комунистичке Југославије, њен слом и транзицију на период садашњице, итд.