praistorijske humke

Праисторијске хумке

Хумке чине основну и најбројнију групу налазишта металног доба. Највише су везане за период бронзаног доба и гвозденог доба. Најпознатији локалитети су у: Скакавцима, Ражани, Мрчићима и Годљеву.

Tvrđava Zlostup Paramun

Тврђава Злоступ

Рушевине утврђења налазе се код села Тубићи у близини реке Скрапеж, око 4 километра јужно од Косјерића. Добрим делом је разрушена, али се на основу видних остатака може грубо реконструисати њен некадашњи изглед.
Локални народ рушевине једне грађевине која се налази јужно од тврђаве идентификује са црквом, а на простору истог места налазе се три некрополе.

Zgrada Sreskog načelstva

Зграда Среског начелства у Косјерићу

Зграда је подигнута 1873. године и представља непокретно културно добро под категоријом – споменик културе.
У њој су биле смештене канцеларије Среза Црногорског до 1955. године. Зграда  се налазила у некадашњем центру насеља, на тада важном путу који је водио од Ваљева према Ужицу.

Tvrđava Zlostup Paramun

Тврђава Парамун

Рушевине утврђења налазе се код истоименог места, 9 километара северозападно од Косјерића, на локалитету Главица у речној окуци. Већим делом је порушена.
У унутрашњости комплекса могу се видети остаци грађевина за које локално становништво верује да је то место где се налазио манастир посвећен Светом Парамону.

Stari Han

Стари хан у Косјерићу

Хан је подигнут 1854. године и представља непокретно културно добро под категоријом – споменик културе.
Антоније Радојевић, трговац и старешина канцеларије среза црногорског подигао је путничку механу звану хан. Хан је служио за прихватање путника и трговаца који су пролазили кроз Косјерић. У приземљу имао је простор за коње и робу, а на спрату се налазила механа, собе за госте и домаћина.